GIA VỊ DACE SPICE

DACE là công ty chuyên sản xuất các loại gia vị hữu cơ. Tại DACE, họ tập trung phát triển một loạt các sản phẩm gia vị hữu cơ quan trọng được chọn lọc: gừng, ớt, nghệ, tỏi và sả. Họ muốn phát triển doanh nghiệp của chúng tôi bằng cách cung cấp một thỏa thuận công bằng cho tất cả những người có liên quan. Tại DACE, họ là một nhà tuyển dụng bình đẳng. Họ không chỉ cung cấp cho nông dân một mức giá tối thiểu tốt cho sản phẩm của họ và một điểm cộng nếu lợi nhuận tốt mà còn hỗ trợ họ về mặt kỹ thuật và việc học hành của con cái trong gia đình họ. Họ muốn xây dựng một hệ thống bền vững với tất cả các đối tác của họ trong chuỗi, từ nông dân, nhân viên đến khách hàng của họ. Bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn hữu cơ trong toàn bộ chuỗi, chúng góp phần vào tính bền vững của chuỗi. Nhân viên của họ, khách hàng và nông dân của họ làm việc say mê với những cải tiến liên tục. Họ yêu những gì họ làm và họ làm những gì họ yêu thích