TIN TỨC / SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ " TRAO ĐỔI ẨM THỰC SONG PHƯƠNG 2021 GIỮA SINGAPORE VÀ VIỆT NAM"


HỘI NGHỊ " TRAO ĐỔI ẨM THỰC SONG PHƯƠNG 2021 GIỮA SINGAPORE VÀ VIỆT NAM" Khai trương ra mắt cửa hàng bán lẻ thực phẩm Singapore "SingShiok!" và kí MOU giữa Singapore và Việt Nam.